نام کد محصول
روغن های دنده صنعتی بهران بردبار
 روغن های توربین  بهران توربین
 سیالات هیرولیک ضد آتش روغن هیدرولیک HFC
 روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر  بهران هیدرولیک 68H
 روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر روغن کمک فنر
 روغن های گردشی، هیدرولیک و کمک فنر بهران کاویان
 روغن های موتور دیزلی  بهران توربو EIII
 روغن های موتور دیزلی بهران سوپر توربو دیزل
 روغن های موتور دیزلی  بهران توربو دیزل SHPD
 روغن های موتور دیزلی بهران سوپر دیزل
 روغن های موتور دیزلی  بهران خودرو دیزل
 روغن های موتور دیزلی  بهران رانا
 روغن های موتور دیزلی بهران سوپر پیشتاز
 روغن های موتور دیزلی  بهران تکتاز
روغن های موتور دیزلی بهران خودرو
روغن های موتور گازسوز بهران گازسوز VEH
روغن های موتور گازسوز  بهران گازسوز VEH
روغن های موتور گازسوز بهران گازسوز STL
گریس گریس بهران آبنوس
گریس  گریس بهران یاقوت
روغن های موتوری دیزلی روغن موتور پارس پایدار