شرکت "روانساز گستر تاو" یکی از فعال ترین مجموعه های مشاور، تهیه و عرضه مستقیم انواع فرآورده های نفتی، فروش روانکارهای صنعتی با مارک های معتبر داخلی و خارجی، بی واسطه (بهران، پارس، ایرانول، سپاهان، سپکو، پترو پرند، مارال، پترو پارس، shell , total , mobil , bp , castrol , ...) به صورت تخصصی به مشتریان خود می باشد.


انواع روغن های صنعتی
روغن های برودتی
روغن ترانس - پارافین
انواع روغن های محافظ

روغن روان تراش
انواع روان کننده های سینتاتیک
انواع خنک کننده ها
گریس ولوهای نفتی

انواع گریس های خاص