نام کد محصول
 روغن موتور  چهار فصل سوپر اسپیدی
روغن موتور پلاتینیوم اسپیدی
 روغن موتور  سوپر شارژ اسپیدی دیزل
 روغن موتور  دیزلی اسپیدی
 روغن موتور دیزلی اسپیدی سوپر شارژ
 روغن موتور  دیزلی اسپیدی اسپشیال
 روغن موتور  دیزلی اسپیدی ژنراتور
 روغن موتور  دیزلی اسپیدی ژنراتور
 روغن موتور  دیزلی اسپیدی سی سی اسپشیال
 روغن موتور  بنزینی اسپیدی
 روغن موتور بنزینی اسپیدی سوپر پاور
 روغن موتور  بنزینی سوپر پلاتینیوم
 روغن موتور  بنزینی پلاتینیوم
 روغن موتور  بنزینی اسپیدی
روغن موتور ویژه مایساX
روغن موتور ویژه دو زمانه تارا اسپیدی
 ضد یخ، ضدجوش  ضد یخ آکسون اسپیدی
  ضد یخ، ضدجوش  ضد یخ آکسون اسپیدی ۴ کیلوگرمی
 ضد یخ، ضدجوش  ضد یخ آکسون اسپیدی ۲۲ کیلوگرمی
 ضد یخ، ضدجوش ضد جوش آکسون اسپیدی یک کیلوگرمی
 ضد یخ، ضدجوش  ضد جوش آکسون اسپیدی ۴کیلوگرمی
 ضد یخ، ضدجوش ضد جوش آکسون اسپیدی ۲۲کیلوگرمی
گریس  لیتیوم اسپیدی
گریس کلسیوم اسپیدی
روغن هیدرولیک  هیدرولیک ۱۰W
روغن هیدرولیک هیدرولیک
روغن هیدرولیک  هیدرولیک ویژه
روغن هیدرولیک  هیدرولیک T
روغن هیدرولیک  هیدرولیک ZF
روغن هیدرولیک هیدرولیک ZF
روغن صنعتی  توربو
روغن صنعتی توربو X
روغن صنعتی  سولار توربو
روغن صنعتی  کمپرسور VDL
روغن صنعتی  سولار کمپرسور D
روغن صنعتی   سولار کمپرسور P
روغن صنعتی  کمپرسور SHC
روغن صنعتی حرارت
روغن صنعتی   حرارت GTB
روغن صنعتی   کاتینگ
روغن صنعتی  روغن حل شونده Z-۱
روغن صنعتی  کوئینچ
روغن صنعتی   ابزار
روغن صنعتی  تبرید
روغن صنعتی  فلاشینگ
روغن صنعتی  سپاهان ترانس
روغن صنعتی رابر
روغن صنعتی اسلاک واکس
روغن صنعتی  پارافین
روغن صنعتی  سیلندر مارینا اسپیدی C
روغن صنعتی مارینا اسپیدی TP
روغن صنعتی روغن پایهGeneric SN۵۰۰
روغن صنعتی  روغن پایهEmpowered SN۵۰۰
 روغن دنده  اتوماتیک ATF-II